På svenska

Förbundet är en registrerad, djupekologisk förening som baserar sin verksamhet på pacifistiska och lagliga verksamhetsformer.

Hur kan en människa som vaknat till insikt leva? Hur skall livet på jorden se ut? Gröna Förbundet för Livets Beskydd är ett fritt medborgarforum som dryftar frågor av detta slag, arrangerar evenemang kring miljöteman med medverkan av vetenskapens oliktänkare, gör officiella uttalanden och bedriver publikationsverksamhet. Vi samlas regelbundet för att fördomsfritt begrunda jordens tillstånd och framtid och olika möjligheter att rädda vår jord, utan att utesluta en miljörevolution.

Gröna Förbundet för Livets Beskydd r.f. är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som enligt sina stadgar baserar sin verksamhet på respekt för livets mångfald som högsta etiska värde. Vi betonar i synnerhet den kunskap ekologin ger om vårt lands och jordens tillstånd och förändringar i dessa tillstånd, vi vill värna om såväl hela biosfärens som de mänskliga livsformernas mångfald och välbefinnande.

De djupekologiska tankarna kan förändra världen i högre grad än vi anar, om vi får dem att gro. Om du saknar ett livsmål, filosofiskt, ekologiskt och intellektuellt tankeutbyte – kom med i våra ideologiska diskussioner. Vi uppmuntrar våra medlemmar och hela samhället till djupekologiskt tänkande och djupgrön verksamhet.

 

Kontakta oss:

info@vesl.fi

puheenjohtaja@vesl.fi