Elämänsuojelija 2018

Elämänsuojelija 2018

Antti Majava

 

Antti Majava on Mustarinda-seuran ja BIOS-tutkimusryhmän perustajajäsen. Taiteilijoiden ja tutkijoiden ryhmittymä Mustarinda-seura sekä ympäristö- ja resurssikysymyksiä monitieteisesti tutkiva BIOS ovat molemmat aktiivisia, vakaita, hyvin toimivia ja erittäin vaikuttavia yhteisöjä, joissa elämänsuojelulliset arvot ovat hyvin edustettuina.

 

Majava on tehnyt paljon kovaa työtä Mustarinda-seuran perustamisessa ja sen nykyiseen upeaan toimintaan saattamisessa. Mustarinda-seura luo puitteita kriittiselle taiteelliselle työlle ja tutkimukselle tiedostaen, että tulevaisuudessa ympäristön ja yhteiskunnan muutokset saattavat vaarantaa kulttuuri-instituutioiden tuen ja rahoituksen. Mustarindan residenssi on majoittanut valtavan määrän taiteilijoita ja tutkijoita useista maista, jolloin sen sanoma ekologisesta jälleenrakennuksesta sekä kulttuurin ja luonnon monimuotoisuudesta on kantautunut Kainuusta ympäri maailman.

 

Majava on myös hengästyttävän aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, joka tekee työtään pyyteettömästi ja uutterasti. Majava puhuu ja kirjoittaa ympäristöongelmista vakavaan sävyyn ja korostaa suomalaisen hyvinvoinnin olevan uhattuna, jos nykyinen kestämätön elämäntapa jatkuu. Majavan julkinen esiintyminen, samoin kuin BIOS-yksikön toiminta, esittää suomalaiselle yhteiskunnalle ympäristö- ja ilmastotieteellisesti perustellun haasteen. Yhteiskuntamme kestämättömyys johtaa suuriin muutoksiin, joko demokraattisesti ja suunnitelmallisesti toteutettuihin, tai lopulta ympäristö- ja resurssihaasteiden asettaman pakon sanelemiin. Nämä ovat tärkeitä keskustelunavauksia aikana, jolloin polarisoituminen ja poteroituminen vaikeuttavat yhteiskunnallista keskustelua ja kestävyyteen pyrkivää rakennemuutosta.

 

Majava vaikuttaa sekä Hyrynsalmella että Helsingissä. Hyrynsalmella hän on luonut hyvät suhteet paikallisiin ihmisiin ja ollut metsä- sekä energiakeskusteluissa näkyvästi mukana.

 

Antti Majavan monipuolinen toiminta kestävän elämäntavan ja luonnon monimuotoisuuden puolesta on lyhyesti ilmaistuna rajoja ylittävää, innostavaa sekä yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti vaikuttavaa.

 

Helsingissä 27.10.2018