Elämänsuojelija 2020

Vihreä Elämänsuojelun Liitto on myöntänyt vuoden 2020 Elämänsuojelija-tunnustuksen salolaisille Eeva-Stiina ja Paula Lönnemolle. Lönnemot ovat aktiivisia ja monialaisia luonnon- ja elonkehän puolustajia, joiden työssä elämänsuojelun eetos näkyy sekä käytännön toimissa että aatteellisissa keskusteluissa ja aloitteissa.


Lönnemot olivat järjestäjinä ainutlaatuisessa Meidän metsämme -kansalaisliikkeessä, joka kasvoi yhdestä tapahtumasta eläväksi yhteistyöverkostoksi ja poiki mm. metsäalan toimijoiden Metsädialogit-
keskustelusarjan sekä paraikaa käynnissä olevan vetoomuksen Suomen evankelisluterilaisen kirkon metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi:

https://www.adressit.com/kirkon_metsien_monimuotoisuus_turvattava

Yhteistyön luojina Lönnemot ovat omaa luokkaansa. Heillä on poikkeuksellinen kyky tutustua ja verkostoitua paitsi oman kenttänsä sisällä myös niiden kanssa, joiden näkemykset ja mielipiteet eivät vastaa heidän omiaan.

Lönnemot ovat laajalti pidettyjä ihmisiä. VESL ry pitää polarisoituneessa
ajassamme erityisenä ansiona sitä, että elämänsuojelun arvoja kykenee edistämään lempeydellä. Lönnemot eivät pelkästään harrastele luonnonsuojelua, vaan ovat luoneet elämäntavan ja puitteet tavallisen ihmisen mahdollisimman kestävälle arjelle, jossa kaikella elävällä on merkitys ja tehtävä, eikä mitään oteta itsestäänselvyytenä. Lönnemoiden elämäntavassa yhdistyvät syväekologia, avara kristillisyys ja kaikkea elävää sitova solidaarisuus.


Eeva-Stiina ja Paula toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, että nykyisessä nopeiden tapahtumien yhteiskunnassamme on erityinen paikka ja tarve pitkäjänteiselle jatkuvalle elämänsuojelutyölle, joka kantaa hedelmää nimenomaan periksiantamattomuutensa ja hellittämättömän asenteensa ansiosta.