Julkaisut

Elonkehän puolesta: Syväekologisen kulttuurilehden kaksi vuosikymmentä Linkolasta Vadéniin -kirja


Vuonna 2015 tuli kuluneeksi 20 vuotta siitä kun ensimmäinen Elonkehän numero näki päivänvalon. Tämän merkkipaalun kunniaksi julkaistu juhlakirja esittelee Elonkehä-lehden vaiheet ja kokoaa yksiin kansiin yli sata aikaa kestävää ja ajatuksia herättävää kirjoitusta vuosien varrelta. Paitsi että kirja on Elonkehän historiikki, se on ainutlaatuisen laaja syväekologinen kirjoituskokoelma.

Elonkehä aloitti vuonna 1995 Ekologisen puolueen viikottain ilmestyvänä äänenkannattajana. Vuosien saatossa lehti on kokenut monia muutoksia ja murroksia, vaikeuksiakin. Lehti on kuitenkin elänyt ja selvinnyt, seurannut maailman menoa syväekologisesta näkökulmasta tinkimättä.

Elonkehä on ollut aina tekijöidensä ja lukijoidensa näköinen. Juhlakirja avaa nyt lehden arkiston ja kertoo pienen, radikaalin kulttuurilehden moninaisen taipaleen.

Kirja sisältää Elonkehässä julkaistuja kirjoituksia mm. Eero Paloheimolta, Eeva Kilveltä, Erkki Lähteeltä, Göran Ekströmiltä, Heikki Turuselta, Leena Krohnilta, Leena Vilkalta, Matti Sarmelalta, Olli Tammilehdolta, Pentti Linkolalta, Tere Vadénilta ja Timo Hännikäiseltä.

Syväekologia ihastuttaa ja vihastuttaa, joitakuita se jopa pelottaa. Kritisoidessaan ihmiskeskeisyyttä, talouskasvua ja tieteellis-teknillistä kehitysuskoa, osuu syväekologinen kritiikki modernin maailmankuvan peruspilareihin. Juhlakirja toimii oivallisena johdatuksena suomalaiseen syväekologiseen luontoajatteluun, sekä tarjoaa uusia näkökulmia ja muualla julkaisematonta aineistoa myös aiheeseen ennestään perehtyneiden iloksi.

Tilaa kirja


Ympäristöliike 2000-luvulla
-eli kuinka ympäristöliike ei ymmärrä itseään, toimintaympäristöään eikä tavoitteitaan.

Pamfletti esittää seuraavat teesit:

1. Ympäristöliike on olemassa 1960-luvulta mahdollisesti 2060-luvulle. Tuona aikana liike joko onnistuu tai epäonnistuu.

2. Kaikki arvoakennelmat, joilla on motiivi löytää jonkinlainen tasapaino inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän välille kuuluvat
    niiltä osin ympäristöliikkeeseen. Vain jos luonnon tai ihmisen arvo kiistetään totaalisesti, ei kyse ole enää ympäristöliikkeestä.

3. Ympäristöliikkeen tulee valita sellaiset toimintatavat, jotka johtavat sen tavoitteisiin oletetun aikarajan puitteissa ja ovat
    kulloisessakin toimintaympäristössä toteutettavissa.

4. Ympäristöliike näkee maailman vaurastuvana, demokratisoituvana, yhdentyvänä ja lisääntyvässä määrin hallittavana.
    Tämä on illuusio.

5. Niukkuus ja konfliktit lisääntyvät. Yhtenäisyys ja hallittavuus heikkenevät. Tämä on ympäristöliikkeen toimintaympäristö.

6. Kestävä kehitys edellyttää vaurautta, vakautta, yksimielisyyttä, teknologisia läpimurtoja ja aikaa. Niitä ei ole.

7. Pakkovaltainen ekohallinto edellyttää kiistatonta valtaa, sitotunutta eliittiä, toteutamiskelpoista suunnitelmaa
    sekä kykyä valvontaan ja hallintaan. Niitä ei ole.

8. Entropian vaikutus yhteiskunnan rakenteisiin lisääntyy. Ympäristöliikkeen ei pidä vastustaa sitä vaan toimia sen ehdoilla.

Kirjoittaja Pasi Takkinen, julkaisija Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry 2012.

Loppuunmyyty!

Sirola & Sirola & Sirola - kirja

Sirola & Sirola & Sirola

Kirja on kokoelma helsinkiläisen lääkäri-kirjailijapariskunnan Irma Kerppola-Sirolan
ja Kari Sirolan sekä heidän poikansa, kirjailija Harri Sirolan,
kirjoituksia. Kannen on suunnitellut Harri Sirolan tytär Kiira Sirola.

Kirja on esseekokoelma. Irman ja Karin kirjoitukset
ovat kerättyjä artikkeleita Helsingin sanomista ja Elonkehä-lehdestä.
Ne ovat yleisinhimillisiä, filosofia kirjoituksia, jotka tarkastelevat
kulttuuria, historiaa, ihmisen luontosuhdetta, moraalifilosofiaa ja
lääketiedettä. Harrin kirjoitus on kaunokirjallinen novelli.

Julkaisijana ja kustantajana toimii Vihreä Elämänsuojelun Liitto ry.

Tilaa kirja

Kirjaa voi tilata 16 euron hintaan sähköpostitse osoitteesta vihrea.elamansuojelun.liitto(at)gmail.com
Kirja maksetaan VESLin tilille: Suodenniemen Säästöpankki 448010-215201.
Ilmoita sähköpostissa kirjan toimitusosoite sekä maksupäivä. Kirja postitetaan maksun saavuttua tilille.
Hinta sisältää toimitus ja käsittelykulut.


Vihreän Elämänsuojelun Liiton julkaisuja


Päivitetty viimeksi 21.2.2017